Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Skole

Endret: 30.07.2012  

Vi har nå lagt ut versjon 35d av Wis Skole datert 06.06.2012.


Enkelte privatskoler har fått godkjent nytt kristendomsfag, med egen fagkode:
KRLK150 - Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Faget er nå lagt inn i programmet, og berørte skjermbilder og rapporter er tilpasset med hensyn til det nye faget. De skolene det gjelder må gå inn på Oppsett - Fag og legge til det nye faget. Eventuelle kristendomskarakterer som er ført på høstterminen må flyttes over på det faget.

Ellers er det rettet en liten designfeil i vitnemålet. Det gjelder den nye fagmerknaden for IOP, som var for bred for merknadskolonnen.

Kun de skoler som er berørt av nevnte endringer behøver å oppgradere til ny versjon.

Du finner informasjon om endringer i versjon 35d her

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!