Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Skole

Endret: 18.10.2012  

Vi har nå lagt ut versjon 36 av Wis Skole datert 17.10.2012.


Den viktigste endringen er at vi har innført støtte for den nye valgfagsordningen som kom nå i høst. Det innebærer:

  • mulighet til å føre valgfag med tilhørende karakter
  • laget framtidig støtte for etterføring av valgfag 8./9.trinn for visning på vitnemål (jf rundskriv om innføring av valgfag på nettsidene til Udir)
  • tatt med valgfag i karakterutskrift, karakterprotokoll, vitnemål og eksport til VIGO
  • oppdatert eksport til KREG (NB: trenger ikke ny versjon av KREG)
  • opplegg for kopiering av valgfag mellom terminer
  • nye rapporter som viser valgfag per elev og elever per valgfag

Du kan se alle endringer i vårt nyhetsbrev

 

Ellers er det gjort noen feilrettinger/forbedringer. Komplett liste over nyheter i versjon 36 ligger på vår nettside: http://www.wis.no/999/149/1539-4388.html

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.