Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Friskoleinnsamlingen

Endret: 18.03.2007  

Friskoleinnsamlingen er ferdig med trinn 1 der 131 skoler har lagt inn alle sine elever i et regneark og lastet det opp til databasen på nettet. Nå gjenstår at kommunene skal bekrefte at elevene kommer fra kommunen som skolene har angitt.


Friskolene var ferdig mandag 25.04, og nå er kommunene kommet langt med å kvalitetssikre koblinger mellom personer, skoler og hjemkommuner.

www.wis.no/gsi/friskole