Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Den Norske kirke i Drammen lanserer WisWeb

Endret: 02.11.2007  

Kirkene i Drammen er en av de første som tar løsningen i bruk i menighetssammenheng


Den 25. september 2006 lanserte Den Norske Kirke i Drammen sine nye nettsider.

per ottar innleder.jpgOver 30 medarbeider i Den Norske kirke i Drammen har vært på kurs i WisWeb.
Den Norske kirke i Drammen har først og fremst fokusert på nettsidene. Siden kommer turen til Intranettet som kan tilbys til enda flere medarbeidere og frivillige.
Se sidene på www.drammen.kirken.no

Først i menighetssammenheng

Den norske kirke i Drammen er av de første som tar løsningen i bruk i menighetssammenheng, og det er et spennende samarbeid som har startet.

videokanon.jpgLøsningen er strukturert slik at alle gudstjenester, møter og konserter publiseres på den felles forsiden for Den norske kirke i Drammen. Der vil en også finne aktuelle opplysninger om hvordan en skal melde dåp, innmelding til ekteskap, konfirmasjon, forhold rundt dødsfall og kirkegård etc.

Så kan en lett gå videre til den enkelte menighet for å finne spesielle opplysninger om hva som foregår.

Den norske kirke i Drammen har også fått laget en ny modul til bruk ved enkle meningsmålinger.

 

Ansvarlig for den grafiske utformingen er konsulent Bent Møller ved kirkesjefens kontor og Ivar Flaten, fungerende sokneprest på Fjell, som har deltatt i spesifikasjonene omkring utforming og tilrettelegging av systemet.

Vi ønsker den Norske Kirke i Drammen til lykke med den nye WisWeb løsning