Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny kunde på WisWeb

Endret: 08.01.2013  

Midt Telemark Energi har bestemt seg for å gå for vår løsning.


Midt Telemark Energi valgte WisWeb kvalitet fordi det oppfyller bedriftens krav til et kvalitetssystem. De benytter moduler for prosedyre, lovverk og avviksmedlinger. Vi ønsker Midt Telemark Energi tillyke med løsningen.

Om WisWeb kvalitet

Wisweb kvalitet er det riktige verktøy hvis du skal kvalitetssikre egne produkter, starte en HMS prosess eller bli ISO/EQUASS godkjent.

WisWeb Kvalitet er en samling av flere moduler, som oppfyller alle krav til et kvalitetssikringssystem. WisWeb Kvalitet har et avansert avviks meldesystem, som gjør det mulig å rapportere feil og mangler, så kvaliteten kan forbedres kontinuerlig.

Om Midt Telemark Energi

Midt-Telemark Energi ble etablert 18.11.2003, men selskapet har aner tilbake til Holla kommunale Elektrisitetsverk, som ble etablert i 1916.

Midt-Telemark Energis eierstruktur er i dag:
40 % Nome kommune
36 % Bø kommune
24 % Sauherad kommune

Midt-Telemark Energi har 34 ansatte, som utgjør 31,2 årsverk.
Omsetningen for selskapet var i 2009 på NOK 136 mill, og ved inngangen til 2009 hadde selskapet en bokført egenkapital på NOK 191 mill. Egenkapitalprosenten er pr. i dag på 73%.