Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Gaver fra WIS

Endret: 07.10.2017  

WIS har i dag bestemt å gi kr. 30.000 i gaver til ulike formål. Her finner du informasjon om de tiltakene WIS støtter.


WIS har en politikk om å bidra lokalt eller internasjonalt til gode formål. Vi ønsker bl.a. å støtte tiltak rettet mot barn og ungdom og humanitært arbeid. Her er listen over de som får støtte fra WIS i denne omgang.

Hemnespeiderne: kr. 5.000,-

Hemnespeiderne startet opp med speideraktivitet i Hemne høsten 2012 og er allerede godt i gang. Dette er et viktig arbeid for å inspirere barn og ungdom til å ta vare på seg selv, andre og miljøet.
www.hemnespeiderne.org

Hemneportalen: kr. 5.000,-

Hemneportalen arbeider for å vise fram Hemne og alt som skjer her på best mulig måte. Målet er å få alle Hemnværinger til å sette hemneportalen som sin startside.
www.hemneportalen.no

Hemne kulturhus v/Melkeveien: kr. 5.000,-

Det er mange som drømmer om et kulturhus i Hemne og Melkeveien er en organisasjon som arbeider for å få kulturaktiviteten i Hemne til å samarbeide om realisering av kulturhus.
www.facebook.com/melkeveien

KIL Allidrett: kr. 5.000,-

Allidrett-avdelingen i KIL arbeider for å lage et gratis tilbud om allsidig lek og aktivitet for 1-2. klassingene i Hemne.
www.kil.as

Nemean: kr. 5.000,-

Nemean er en datagruppe som arrangerer store datasamlinger i Hemne for ungdommer fra hele Norge. Med langsiktig satsing på kvalitet har de klart å bygge opp arrangementer som får mye lovord.
www.nemean.no

Vanntanken Hemne: kr. 5.000,-

Vanntanken er en humanitær organisasjon med utspring i Hemne som samler inn midler og bygger brønner på steder i verden der det trengs mest. Vanntanken har avdelinger i Hemne, Skaun og Skatval.
www.vanntanken.no/hemne

 

WIS ønsker alle mottakere lykke til med arbeidet.

 

Hilsen ansatte i WIS.