Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Navi versjon 23

Endret: 14.08.2007  

Versjon 23 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Bl.a kan vi nevne store endringer i fraværssystemet samt noen punkter som ble tatt opp på brukermøtet i høst.


Versjon 23 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting.

I høst har vi hatt stor fokus på fraværssystemet i Navi. Bakgrunnen for arbeidet har vært at tidligere beregning av fraværsprosent i Navi ikke har stemt 100% i forhold til hva forskriften sier. Mens man tidligere har brukt antall timer fravær som basis for beregning av fraværsprosenten, har vi nå lagt opp til at prosenten beregnes ut i fra dager og enkelttimer. Dette har medført større endringer i brukergrensesnittet. Vi har måttet tenke litt annerledes.

Vi har lagt vekt på at fraværssystemet skal være velfungerende, nøyaktig, effektivt og ikke minst enkelt å bruke. Man skal kunne ta ut den informasjonen man trenger.

I og med at skolene har veldig forskjellige rutiner rundt fravær er det en stor utfordring å lage et system som alle kan bruke. Det må være veldig fleksibelt. Et viktig poeng er at uansett hvordan man fører fraværet skal fraværsprosenten og dager/timer på vitnemålet være likt beregnet på alle skoler.

Ellers har vi gjort en del forbedringer som ble tatt opp på brukermøtet i høst. Blant annet kan vi nevne støtte for hurtiglister, korrigering av feil i søking blant kontakter, bedre knapperad og retting av diverse feil.

Les mer om versjon 23.