Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Skole

Endret: 19.06.2013  

Vi har nå lagt ut versjon 36b av Wis Skole datert 4.4.2013.


Programmet er nå klargjort for registrering av lisenskode for nytt skoleår 2013-2014, og det nye skoleåret er gjort tilgjengelig for alle skoler.

Ellers har vi gjort noen feilrettinger/forbedringer:

  • tar med målform ved import av data fra fil
  • bedre støtte for karakterstøttende prøver og kartleggingsprøver i PAS-modulen, slik at registrering av disse prøvetypene er mer logisk enn før
  • fikset feil i fagoverskrifter og feil ved flere sider ved visning av karaktermerknader i karakterprotokollen
  • fikset feil i karakterutskrift slik at utskriften tar hensyn til "vis karaktermerknad" når det gjelder orden/adferd

Komplett liste over nyheter i versjon 36b ligger på vår nettside: http://wis.no/999/149/1539-4327.html

Det jobbes med en del forbedringer i forbindelse med eksportprogrammet WSEksportApp, men vi velger å utsette dette til neste versjon.

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.