Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 36c av Wis Skole

Endret: 12.11.2013  

Vi har nå lagt ut versjon 36c av Wis Skole datert 10.6.2013.


De viktigste endringene er at vi har oppdatert vitnemål og protokoller, samt eksporten til VIGO til siste versjon av grensesnittet. Alle som skal skrive ut vitnemål eller rapportere karakterer til VIGO, må ha siste versjon av Wis skole. Øvrige forbedringer/rettinger:
- ny fagkaraktermerknad, FAM45: "Flere eks. enn krav til ord. Løp"
- nye felt i eksportoppsettet
- sørget for at installasjonsprogrammet ikke overskriver egne innstillinger i ads.ini
- rettet feil i tilgang til å vise karakterer

Komplett liste over nyheter i versjon 36c ligger på vår nettside:
http://wis.no/999/149/1539-4506.html

 

I retningslinjene til vitnemålet er det endret måten eksamen skal føres i visse tilfeller. Dette gjelder:
- dersom eleven er fritatt fra eksamen
- eleven er bortvist fra eksamen
- eleven er tatt i juks på eksamen
I Wis skole føres dette på samme måte som i fjor, men vi har gjort endringer i måten dette vises på vitnemålet, slik at det tilfredsstiller formelle krav.

 

For øvrig må alle som skal føre vitnemål for grunnskolen sette seg godt inn i gjeldende retningslinjer som er gitt fra Utdanningsdirektoratet. Her er oversikt over endringer fra i fjor:
http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet-2013/Endringer/

Her finner du gjeldende retningslinjer for utfylling av vitnemål:
http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og-kompetansebevis-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet-2013/

Mange spør hvordan "striplede linjer" føres i Wis skole. Dette trenger man ikke tenke på, da det kommer automatisk på riktige plasser i vitnemålet. Alt man trenger å føre er riktige fagkaraktermerknader.

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM
I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden  http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!