Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Referat fra brukermøte og styringsgruppe

Endret: 09.11.2006  

Endelig oppsamling på brukermøte med referater


Det ble avholdt Brukermøte 2006 for Navi den 7. - 8. september 2006 på Rica hotell Hamar folkehøgskole. WIS vil takke deltakere, oppleggsholdere og styringsgruppa.

Det var en svært positiv opplevelse for oss. Det deltok 53 personer, og vi fikk utrolig mange bra innspill som vil gjøre Navi til et enda kraftigere verktøy for skolene. Mange har også gitt uttrykk for at de hadde stort utbytte av samlingen.

3.november hadde vi første møte med den nyvalgte styringsgruppa for Navi. Det var et fruktbart møte hvor flere viktige tema ble tatt opp.

Vedlagt finner du referat fra brukermøtet og styringsgruppemøtet.