Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Brukerundersøkelse 2007 i Navi

Endret: 22.02.2007  

Brukerundersøkelsen er nå i gang


Vi håper med denne undersøkelsen å få en oversikt over hvem som bruker hva  i Navi.

Alle skolene har fått tilsendt et spørreskjema.

Hvis man for eksempel vet hvilke skoler som bruker elevregnskap i Navi kan man enkelt hente tips fra andre skoler.

Gjennom brukerstøtte og kurs har vi fått tips om mange kreative løsninger og tilpasninger rundt om, og vi tror mange uerfarne medarbeidere vil få en bedre hverdag ved å snakke med andre brukere.

Svarfrist er satt til den 15. februar.

Inntil nå har vi mottatt 21 besvarelser.