Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Wis Skole versjon 23c er lagt ut

Endret: 28.06.2007  

Det er gjort små justeringer i vitnemål og protokoller etter henvendelse fra Utdanningsdirektoratet.
I tillegg er det rettet feil i import av skoler til felles database, samt gjort forbedringer i rapporter.


Alle vitnemålsformularer og vitnemålsprotokoller har fått endret bunntekst som viser hvilken myndighet som har godkjent dokumentet. Det er nå Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig myndighet for formularene i grunnskolen, og dette gjenspeiles i våre utskrifter.

Vi har rettet en feil i importen av skoler til felles database. Importen tok ikke med alle opplysningene som var registrert på skolen som ble importert. Dette gjaldt blant annet informasjon om kjønn, mobiltelefon mm på elevene. Feilen er rettet, og samtlige data blir nå tatt med inn i den felles løsningen ved import av ny skole.

I tillegg så er det gjort forbedringer av en del rapporter, f.eks rapportene til Inntakskontoret, både papirversjonen og utskriftene til fil.

Les mer om versjon 23c her