Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Invitasjon og påmelding til brukermøte 2007

Endret: 14.08.2007  

Brukermøte 2007 for Navi brukere holdes på Rica Hotell, Hamar den 12 - 13. september


De aller fleste folkehøgskolene benytter nå Navi som sitt sentrale administrative system. Det betyr at  funksjonaliteten i systemet og utnyttelsen av det er viktige kriterier for å klare å forvalte de økende administrative oppgavene med minst mulig ressursbruk.

 

 

Noen av målsettingene med samlingen er å ..

  • la brukere komme sammen for å dele erfaringer
  • stimulere til økt bruk av programmet ved å vise muligheter i systemet
  • presentere nyheter
  • gjennomgå systemet og få forslag til forbedringer fra brukerne
  • få forslag til prioritering i videreutviklingen av Navi
  • bestemme videre opplegg for brukermedvirking

Vi har lagt brukermøtet til Rica hotell i Hamar fordi det ligger forholdsvis sentralt i forhold til
Gardermoen og samtidig har konkurransedyktige priser og funksjonelle lokaler.

 

Vi håper folkehøgskolene ser dette som et viktig arrangement, og at deltagelsen blir størst mulig.

Det er viktig at det blir med personer med ulike ansvarsområder (f.eks. kontorpersonell, studieinspektører,
rektorer og lærere). Kanskje dere kan dra flere fra skolen og legge inn en intern samling i tilknytning
til brukermøtet.

Vi ønsker påmeldinger så raskt som mulig, og senest innen 21. august 2007.


Vi kjører et nybegynnerkurs i forkant av brukermøtet. I tilknytning til BRUKERMØTET NAVI 12.-13.09.2007 arrangeres det et grunnkurs
i NAVI, som starter tirsdag 11.09.07 kl. 16.00. Se program

 

For mer info gå til brukermøtets egen side