Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Support av PAS

Endret: 27.12.2011  

Problemer når det gjelder PAS systemet på web


WIS har nå implementert eksport av data til PAS for gjennomføring av Nasjonale Prøver høsten 2007. Vi la ut ny versjon av vårt SAS, Wis Skole, mandag 27. august, og skolene har nå begynt å teste overføring fra Wis Skole til PAS. Så langt ser dette veldig bra ut, og vi har ingen kjente feil i eksporten fra Wis Skole.

Vi ønsker i utgangspunktet å hjelpe alle som har trøbbel. Men vi opplever at våre kunder har problemer når det gjelder PAS systemet på web. Det gjelder feilmeldinger fra server under import, trøbbel med å finne frem i menyer, etc. Skolene ringer da oss, men vi har ingen mulighet til å gi dem support på dette, da det er utenfor "WIS sin kontroll".

Vi har henvendt oss til Utdanningsdirektoratet og fått følgende svar:

Hei

Det er skoleeier (kommunen) som har ansvar for support ovenfor sine skoler. Videre har fylkesmennene support ovenfor skoleeierne. Dette skal skolene ha fått informasjon om gjennom opplæring organisert av kommunen og det ligger også full informasjon på www.udir.no 

 

mvh
Alf Hamar
Utdanningsdirektoratet

 

Vårt råd

Derfor er vårt råd å ringe til din kommune eller fylkesmannen i ditt fylke, hvis du har problemer med PAS. WIS har ingen mulighet til å gi support på bruk av PAS, hverken når det gjelder import av datafil som er laget av Wis Skole eller annen bruk av systemet.

Vi har laget en Veileding for eksport av PAS fra Wis Skole på våre hjemmesider.
Har du spørsmål til eksport av PAS fra Wis Skole, dvs trøbbel med å få opprettet filen i Wis Skole, hjelper vi gjerne.

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 93
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no