Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WisWeb på ny serverplattform

Endret: 05.02.2008  

Det ble natt til lørdag 8. september foretatt en stor omlegging av WisWeb.


Dette er et svært viktig steg for å sikre stabilitet i systemet og øke ytelsen. Omleggingen består av mange punkt, der de viktigste er:

  • Endret antall servere og måten de ulike systemene deler ressurser på. Med disse endringene har vi oppnådd vesentlig høyere ytelse.
  • Overgang fra Windows til Linux vil sikre høy oppetid
  • Databaseservere er oppgradert til siste versjoner. Dette sikrer stabilitet og øker ytelsen.
  • Applikasjonsserver er skiftet ut til et nyere og bedre system.

Det er utført testing av alle våre systemer, og rapportene tyder på at omlegging har gått helt etter planen og at målsettingene er oppfyllt. Vi vil over de kommende ukene se om stabiliteten også er forbedret.

Dette er en serveromlegging, og dermed ikke direkte synlig på utsiden. Men motoren i WisWeb er ombygd og tilført betydelig kraft. Dette er også et viktig punkt for våre kunder.

 

Svein Waade
Daglig leder