Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Brukermøte på Hamar

Endret: 17.09.2007  

Stor stemning og engasjement på brukermøte 2007 i NAVI.


Brukermøtet 2007 i Navi er slutt, her deltok 48 personer fra 34 forskjellige folkehøgskoler. Samlingen var på 2 dager på Rica Hotel Hamar. Før brukermøtet ble det arrangert et grunnkurs for nye brukere av Navi.  

Brukermøtets formål er å samle brukere av Navi, dele erfaringer, stimulere til økt bruk, presentere nyheter, gi innspill til forbedringer og prioritering av videre arbeid, samt bestemme brukermedvirkning.

Vi fornemmer at brukermøtets formål oppfylles i høy grad. Vi opplever stor entusiasme på de forskjellige samlinger både i forhold til opplæring og innspill.

 

Hovedtemaet for dette års brukermøte var den arkivmodul. Den ble presentert både i felles samlinger og i temasamlinger.

Leon Haugsbø hadde en gjennomgang av nye forskrifter. Forskrift til lov om folkehøgskoler og fraværsregistrering.

Dessuten en presentasjon av WIS og Navi med planer og fremdrift v/Svein Waade, daglig leder i Navit

 

NB!

I forlengelse av brukermøtet legger vi nå ut en forbedret versjon av Navi med mulighet for aktivering av arkivmodulen, samt en forbedring av fraværsføringen. Du kan også følge den videre utvikling av Navi på vårt versjonsområde.

 

Informasjoner fra brukermøte

Valg av ny styringsgruppe

Referat fra brukermøtet

Powerpointpresentasjon

Innspill fra brukermøtet

Våre informasjonssider