Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Midtre-Gauldal kommune går for WisWeb

Endret: 02.11.2007  

Midtre-Gauldal kommune har besluttet å innføre WisWeb både som publisering og kvalitetsløsning.


Midtre Gauldal har fått demonstrert WisWeb og har valgt å benytte løsningen både som publiseringsløsning og kvalitetssystem. Over 200 ansatte i kommunen skal ha adgang til løsningen. Løsningen skal bygges ut sukssesivt, hvor man starter med noen få enheter.

Vi i WIS er glade for denne beslutning, da vi tror at WisWeb er en god plattform for utvikling av administrative løsninger på Internett.

Vi ønsker Midtre-Gauldal kommune tillykke med beslutningen.

 

Om Midtre-Gauldal

Midtre Gauldal kommune har et totalareal på 1861 km2 og ca 6000 innbyggere. Støren er kommunesentret og ligger plassert der E6 og RV 30 møtes.

Gjennom hoveddalføret renner Gaula som har sine kilder i fjellområdene vest for Riasten i Holtålen kommune. Elva, som nå er vernet mot kraftutbygging, er først og fremst kjent som ei svært god laks- og sjøørretelv. De viktigste sideelvene til Gaula er Sokna, Bua og Fora, mens de største innsjøene i kommunen er Samsjøen, Holtsjøen og Store Burusjøen.

I nord og vest er landskapet kupert med skog og myr som de dominerende naturtypene. I sør ligger den åpne Gauldalsvidda, med Forelhogna som kommunens høyeste fjell 1332 m.o.h. På Gauldalsvidda finner en Nord-Europas mest produktive villreinstamme. Les mer på www.midtre-gauldal.kommune.no

 

Om WisWeb

  • WisWeb er en Internett plattform som kan registrere, systematisere, koble, beregne og formidle informasjon på alle nivåer. Wisweb er meget fleksibelt og passer både små og store organisasjoner. All nyttig informasjon ligger internt, men kan publiseres på Internett med et klikk.
  • WisWeb har en gjennomført logisk oppbygning, få klikk til riktig informasjon, enkelt og brukervennlig.
  • WisWeb har en oversiktlig moduloppbygning som dekker de fleste behov.Et godt utbygd hjelpesystem, med hjelp, tips og introduksjonsvideoer.
  • Tilgang fra nettleser uansett hvor du er. Fleksibel startside med mange elementer. Les mer om WisWeb