Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Wis Skole - Fil til Nasjonale prøver

Endret: 10.09.2007  

Informasjon til skoler som lurer på hvordan de skal lage fil fra Wis Skole til Nasjonale prøver for å få tilgang til resultater fra prøvene som i ble avlagt i forrige skoleår.


Utdanningsdirektoratet tilbyr skolene i brev datert 26.08.05 tilgang til resultater for de elevene som nå har skiftet trinn.

Vi har fått en del henvendelser fra skoler som lurer på hvordan de skal lage fil fra Wis Skole til Nasjonale prøver for å få tilgang til resultater fra prøvene som ble avlagt i forrige skoleår. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet vil vi presisere følgende:

Resultatene fra Nasjonale prøver følger eleven og ikke skolen. Elever skifter skole, og det er bare skolen der eleven nå går, som skal ha tilgang til den enkelte elevens resultater fra de nasjonale prøvene. For å kunne få til dette, må skolen legge inn de elevene som nå går ved skolen. Siden en elev bare kan være elev på én skole av gangen, er det ikke mulig for skolen der eleven har sluttet å hente fram denne elevens resultater.

Det ligger mer informasjon hos Udir på denne adressen:
http://www.udir.no/eway/artikler/?id=33842

 

Versjon 20f av Wis Skole har forbedret eksport av fil til Nasjonale prøver og er lagt ut for nedlasting.
Viser forøvrig til informasjonsbrev som WIS har sendt ut til skolene.