Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

HMS system for folkehøgskolene

Endret: 08.11.2019  

WIS tilbyr nå et HMS/kvalitetssystem for folkehøgskolene


Wis planlegger å tilby WisWeb kvalitet til folkehøgskolene.Vi vil derfor i kontakt med folkehøgskoler som kunne tenke seg å bruke systemet eller vil levere materiale som man tror gjelder for alle folkehøgskoler (prosedyrer, skjema, etc). 
Du kan prøve systemet. Vi gir her skolene en adgang så dere kan gå inn og lese informasjon, men ikke endre. Foreløpig kan du logge deg på her.

Brukernavn:lese

Passord:1234

Systemet består av:

 1. Styrende dokument

  Alle relevante lover, forskrifter og rundskriv
 2. Prosedyrer
  59 temabaserte prosedyrer innenfor:
  - HMS
  - Kjøkken (fullstendig IK Mat system med 18 prosedyrer, tilknyttet skjema og lovgivning)
  - Sikkerhet (8 prosedyrer innen sikkerhet ved turer, reiser, ulykker)
  - NAVI (generelle rutiner for administrasjon av Navi)
 3. Skjema
  Generelle skjema, samt skjema for kontroller i et kjøkken
 4. Avviksmelding
  Består av et enkelt skjema til avviksmelding
 5. Avviksbehandling
  En modul til å behandle innkommne avviksmeldinger.

Rapporter

Systemet har flere aktuelle rapporter, oversikter over avvik med grafisk visning, prosedyrer, risiko,