Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Navi booking

Endret: 03.01.2008  

Lav svarprosent og liten interesse for bookingmodul i Navi


Vi har fått 15 besvarelser fra folkehøgskolene på behov for bookingsystem. Av disse er 10 negative, 2 er positive til NAVI. Resten er avventende, har utsatt svaret.
Dette er en dårlig svarprosent og et dårlig resultat å starte utvikling på. Det ser ut som om behovet for et booking system ikke er så stort som først antatt.
Vi har derfor besluttet å legge utviklingen av Navi booking på is, med evt. en ny vurdering ved neste brukermøte.

Hvis det er noen skoler som har en mening om dette, ber vi dere sende inn uttalelser innen 15. januar.