Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny metode for programmering?

Endret: 04.02.2007  

Wis har programmert på denne måte i 10 år med stor suksess


I følge Digi.no dreier det seg om nye tanker for å gjøre skreddersydd applikasjonsutvikling smidigere og raskere, og følgelig mer innbringende for begge parter. Det finnes et Agile Manifesto som samler en del av prinsippene. Wis kan gå fullt og helt inn for disse prinsippene.


Smidig metode angriper problemet med kravspesifikasjoner. Kravspesifikasjoner skal ikke skrives i stein, men må kunne endres hele tiden.

Man tester fortløpende under hele utviklingsprosessen. Man skriver testen på forhånd, for både det funksjonelle og det tekniske. Dette er en disiplinert heller enn en formalisert framgangsmåte.

Det starter altså med test. Så lages det kode. Så tester man koden. Man stykker opp leveransen i korte etapper – iterasjoner – på et par tre uker.

 

Dette prinsipp har vi i Wis arbeidet etter i 10 år, vi har derfor kunnet lage brukervennlige system, hatt en utrolig tilfreds kundekrets, samtidig som vi har kunnet tilby produkter til meget konkurransedyktige priser 

Les mer på digi.no