Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

MOVAR har valgt WisWeb kvalitet

Endret: 03.05.2008  

Løsningen skal vareta MOVAR`s behov for HMS dokumentasjon


Movar har valgt å satse på WisWeb kvalitet som system for HMS dokumentasjon. Systemet skal i første omgang vareta bedriftens behov for prosedyrehåndtering, informasjon og lovverk. Videre vil man overgå til evt. avvikshåndtering via systemet.

Om MOVAR

MOVAR er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler . Bedriften har ca. 130 ansatte

Selskapet ble etablert høsten 1989 og driver i dag ett moderne vannverk, tre avløpsanlegg og ett regionalt avfallsanlegg.

Selskapets formål er å ivareta kommunenes forpliktelser innenfor vannproduksjon, avløpsrensing, renovasjon og brann- og feiervesen.

Videre har MOVAR det operative ansvar for brann- og feiervesenet i mosseregionen.