Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS leverer Navi Sentralbase

Endret: 13.11.2009  

Navi Sentralbase er et prosjekt WIS har for Utdanningsdirektoratet. Målet er å forenkle og kvalitetssikre alle rutiner rundt rapportering av data fra folkehøgskolene i Norge. Navi sentralbase åpnet 15.02.2008.


Navi Sentralbase åpnet 15.02.2008 og skolene er fra første dag i full gang med å logge på og levere data.

Prosjektgruppe

Navi Sentralbase er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Folkehøgskoleårdet. Det er WIS som står for planlegging, utvikling og drift av den tekniske løsningen.

Et sted for alle data

Folkehøgskolene skal rapportere ulike data til mange aktører, og dette er både tidkrevende og vanskelig. I tillegg er det mange feilkilder og rom for ulike tolkninger. Data brukes både for å beregne tilskudd og til statistikk for ulike formål.

Folkehøgskolene skal heretter kun rapportere til sentralbasen, og alle som skal ha data fra folkheøgskolene finner sine data der.

Bakgrunn for navnet

De aller fleste av folkehøgskolene benytter et administrativt system som heter Navi og som utvikles av WIS.
Når prosjektgruppen skulle finne navn til dette nye systemet, var det bred enighet om at navnet skulle bli "Navi Sentralbase".

De skolene som benytter Navi kan enkelt overføre alle aktuelle data fra programmet til sentralbasen. Dermed vil skolen spare mye tid.

 

 

Navi Sentralbase ligger på Internett på adressen:

www.wis.no/navisb

(men for de uten passord er det ikke så mye å hente der enda)