Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Navi versjon 25a er lagt ut for nedlasting

Endret: 16.06.2008  

Den versjonen som nå gjelder er 25a, og vi ber om at alle oppgraderer.


Vi la ut versjon 25 av Navi på tirsdags morgen, der det var laget mulighet for eksport av søkere og elever til Navi Sentralbase. Noen av skolene har nå levert data i sentralbasen, og vi har fått en del tilbakemeldinger.

Nå har vi gjort noen forbedringer i Navi og har lagt ut versjon 25a.

  1. Mulighet for å velge hva som skal med i filen til Navi Sentralbase
    Navi beregner selv hva som skal oversendes til sentralbasen ut i fra datoen (kortkurs, langkurs, søknader). Noen skoler har ønsket å kunne slå av enkelte seksjoner. Dette er nå lagt inn, og skolen kan velge å ta ut f.eks. elevtellingen selv om de leverer søknader
  2. Visning av hvilke data som blir med til Navi Sentralbase
    Til 1.4 la vi vekt på at datafilen skulle bli korrekt, og fokuserte ikke så mye på å lage en rapport som skulle vise hvilke data som ble med på filen. Dette er når rettet, og skolen skal nå bedre se hva som blir med i filen til sentralbasen.

Vi velger enda å vente litt med å legge inn kontrollene i Navi. Dette må også samkjøres med sentralbasen slik at kontrollene blir like begge steder. Derfor vil det om en ukes tid komme en versjon 25b som har med nødvendige kontroller. Det kan da hende at vi vil be skolene om å kjøre fil til sentralbasen på nytt for å se at data er korrekte. Frist for rapportering av elever per 1.4 er som kjent 1. mai.

Vi vil også presisere at rapportering av søknader pr. 1.4. skulle gjøres både manuelt på fax/e-post til informasjonskontorene og gjennom sentralbasen. Informasjonskontorene vil få data fra sentralbasen og kan sjekke at det er samsvar. Hvis dette går fint, blir det trolig kun rapportering gjennom sentralbasen pr. 1.5.

Ber om at alle laster ned versjon 25 a og sender inn fil til sentralbasen. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Andre endringer som er verdt å nevne er filtermulighet i alle tabeller i Navi samt markering av feil i personnr i elevoversikter (man slipper å gå på Kontakt for å se det). Les mer om siste versjon på nettsiden.

>Les mer om siste versjon her