Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

GSI er åpnet

Endret: 01.10.2008  

Gsi er åpnet


De 14 dagene som har gått siden åpningen har det vært nærmere 19.000 pålogginger på GSI. Dette er pålogginger fra skoler som går inn og registrerer informasjon om skolen. Når skolene er ferdige, tar kommunen over og deretter er det fylkesmannen som kvalitetssikrer alle data i sitt fylke.

GSI er viktig

Det er Utdanningsdirektoratet og SSB som er våre oppdragsgivere på dette prosjektet. Ellers spiller utdanningsavdelingene hos fylkesmannen i alle fylker en viktig rolle for å koordinere innsamlingen. Data fra GSI brukes på mange nivåer fra storting til kommune for å vite hva som skjer i skolen. GSI danner grunnlaget for mye offisiell statistikk fra grunnskolen, og det styrer også mye av overføringene mellom stat, fylke og kommune.

GSI er åpent for alle

GSI er åpent for alle, men data som samles inn om høsten blir ikke tilgjengelig før SSB har offentliggjort dataene rett før jul. Da først vil brukere uten passord kunne få fram data fra skoleåret vi er inne i.

Hvem som helst kan gå inn på GSI. Gå til www.wis.no/gsi velg "Start GSI" i toppen. Deretter klikker du på "Start GSI uten passord".

Da kan du se tall for hele landet, ett fylke, en kommune eller en enkelt skole. Du finner informasjon om elevtall, ressurser, bemanning, spesialundervisning, tilvalgsfag, morsmål, fremmedspråk, skolefritidsordninger og IKT. Velger du knappen Rapport i toppen, kan du fritt kjøre ut alle mulige rapporter på alle nivåer. Du har informasjoner fra alle år siden 1992.