Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

1000 kilo brosjyrer i posten!

Endret: 13.02.2007  

Første uka i oktober vil vi tro at det ble satt rekord i utsending av adresserte brev i Aure. Aure Reiseservice sendte ut nesten 5000 kataloger til tidligere og nye kunder.


Vi i Viskom har hatt oppgaven med design og produksjon av trykksaken, som består av 28 sider med gode reisetilbud.

 

Aure Reiseservice er et reisebyrå med alle vanlige reisebyråtjenester, men har utviklet spesialområdene SPA-reiser og langtidsopphold i syden.

Byrået har blitt en stor og viktig aktør innen disse markedene, og har bygd opp en solid kompetanse og kundeportefølje.

 

Tidligere har Aure Reiseservice produsert to forskjellige kataloger/brosjyrer for å presentere sine spesialområder. Etter å ha diskutert behov og målgrupper, foreslo Viskom at de to brosjyrene kunne kombineres til en trykksak. Dels for å unngå doble postsendinger til de kundene som vil ha informasjon om begge tema, og dels for å teste om det kan forekomme en smitte-effekt mellom de to kundegruppene.

 

Vi løste oppgaven ved i utgangspunktet å lage to selvstendige brosjyrer, men under selve trykkeprosessen ble disse satt sammen til en. Den ene delen ble snudd opp ned, og vi fikk dermed 2 separate forsider, og ungikk å prioritere den ene produktgruppen foran den andre.

 

Både vi i Viskom og ikke minst Trykkpartner (som stod for selve trykkingen), la ned mye jobb i å få bildene og den generelle trykk-kvaliteten så god som mulig.

Valget av papir og tykkelser var også viktige deler av prosjektet.

Vi er ikke i tvil om at kvaliteten på denne typen trykksaker gir signaler til kundene om kvaliteten på både byrået og de tjenestene som blir tilbudt.

 

En fornøyd daglig leder Lars Fladset viser
den nye katalogen for 2005.