Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Nordfjord folkehøgskule

Endret: 05.05.2008  

Nordfjord folkehøgskule velger WisWeb til skolens kvalitetsarbeid.


Nordfjord folkehøgskule vil nå systematisere sitt kvalitetsarbeid i Wis Web kvalitet. Systemet leveres med lover, forskrifter og prosedyrer tilpasset skolen.

Vi ønsker skolen tillykke med den nye løsningen.

 

Om Nordfjord folkehøgskule

vesttun_480x270Gjennom mange år har skulen utvikla solid erfaring og kompetanse innan friluftsliv, og har i dag sju ulike friluftslivlinjer. Skolen er den einaste folkehøgskulen i Sør-Norge som er ein rein friluftslivskule. Skulen har ein internatkapasitet på inntil 120 elevar.

Gjennomsnittsalderen dei siste åra har vore 19 år, og vi no har i mange år hatt omlag like mange gutar som jenter. Eit stort fleirtal av elevane er ferdige med vidaregåande skule før dei kjem hit.

Skulen byggjer på kristne grunnverdiar og lærarane som arbeider her har eit kristent livssyn. Skulens eigar er Sogn og Fjordane region av Normisjon.

 

”Jeg står i morgenlyset på høgda,
aleine med mitt eget spor i nysnøen.
Stillheten kimer i ørene mine,
- jeg kommer liksom så nær meg sjøl.
Så midt i sentrum at det
nesten gjør vondt.”

Hans Børli