Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WisWeb blir billigere

Endret: 26.01.2010  

WIS senker prisene på WisWeb med virkning fra 1.1.2008


Kalkulator_256Prissenkingen gjelder prosent tillegget som følger antall brukere. Vi har endret følgende satser:

  • 2-10 brukere endres fra 5% til 4%
  • 11-50 brukere endres fra 4% til 3%
  • 51-100 brukere endres fra 3% til 2%
  • 101-500 brukere endres fra 1% til 0,8%
  • 501 og flere brukere endres fra 0,5% til 0,3%
  • Brukertillegget for lag og foreninger endres fra 0,5% til 0,3% for alle brukere

Dokumentmodulen var tidligere koblet til basisløsningen for WisWeb. Dokumentmodulen blir nå ordinær modul.

  • Dokument-modulen får en pris på kr. 150,- pr. mnd
  • Basismodulen endrer pris fra 150,- til 0,- pr. mnd 

Grunnen til prissenkningen er at det skal være gunstigere å både ta i bruk løsningen, men også å utvide med  flere brukere.

 

Prisendringen vil fremgå av fakturagrunnlaget som sendes ut i disse dager.