Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis Tiltak

Endret: 21.08.2008  

Versjon 4.3 av Wis Tiltak er nå klar til nedlastning


Vi kommer nå ut med en ny versjon av Wis Tiltak. Versjon 4.3.

Versjonen er stort sett en feilrettingsversjon av små feil som er blitt rapportert inn. Inneholder dessuten en ny rapport nr. 5 oversikt timeføring. Rapporten tar med all informasjon på timeføringen. Planlagte/utførte timer, gyldig fravær, ferie etc.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Tiltak (System mappe - velg modulen Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/tiltak.Velg nedlastning

I denne versjon er det bl.a.:

  • Ny timeførings rapport
  • Bunntekst i utskrifter
  • Kommentar felt tas med på rapport 10 tiltakshistorikk
  • Synliggjøre lisenskode pr. år.
  • Endring i rekkefølge på rapporter

Vi ønsker innspill på bruken av Wis Tiltak, samt forbedrings muligheter.

Her kan du se en oversikt over versjoner, med en liste over ting som er utført.