Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 26b av NAVI

Endret: 05.03.2009  

Vi har i dag 05.01.09 lagt ut versjon 26b av Navi.


Da er versjon 26b av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra vår nettside.

 

Navi er nå klargjort for rapportering av kortkurs til sentralbasen. Det blir sendt ut egen melding som forklarer hvordan rapporteringen skal foregå. Nytt i forhold til fjoråret er forbedret utskriftsmulighet av kortkursene i Navi, og det er innført datakontroller som sjekker gyldighet og manglende data.

 

Det er også gjort en rekke større og mindre utbedringer. Her kan vi bl.a. nevne
- forbedret opplegg for initialer i fraværsføringen
- ny rapport som skriver ut fraværsmerknader på elever
- fikset feil i brevutskrift til kortkursdeltakere og kontaktgruppemedlemmer
- mulighet til å vise bilde i søknadsskjermbilde
>> Komplett liste over forbedringer i siste versjon

 

Vi jobber for tiden med opplegg for automatisert søknadsimport fra internett. Tanken er at Navi skal kunne logge seg på folkehøgskoleportalen og laste ned nye søkere (med vedlegg og eventuelt bilde) og legge det inn i programmet. Vi er fortsatt i en spesifikasjonsfase og kommer snart tilbake med info om tidsperspektiv.