Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 28e er lagt ut

Endret: 24.04.2009  

Ny versjon med eksport av grupper til testeksamen


 

IKT-basert eksamen

Det er åpnet for at alle skoler skal kunne gjennomføre eksamen som IKT-basert eksamen våren 2009. Dette omfatter alle prøver med unntak av matematikk (fagkode mat0010).

 

I den forbindelse vil det i perioden 14. til 30. april være mulig å gjennomføre test av IKT-basert eksamen. Wis Skole støtter nå eksport av elever og grupper til denne testgjennomføringen. Dette gjøres på følgende måte:

 • start Wis skole
 • gå på Eksamen
 • velg Registrering i menyen til venstre
 • opprett ny gruppe
 • gi gruppen navn, sett kryss i feltet Testeksamen
 • la testvariant stå blankt, og angi EXTEST9 som fagkode og EXTEST som testperiode
 • man kan opprette så mange prøvegrupper man vil med tilsvarende verdier
 • legg inn elever og ansvarlig faglærer i gruppen(e)
 • gå på Eksport i menyen til venstre
 • kryss av i feltet Testeksamen
 • velg filplassering og filnavn ved hjelp av knappen Velg
 • klikk Lag xml-fil for å lage filen

Logg på PAS og importer filen du har laget.

>> Les mer om IKT-basert eksamen og testgjennomføringen

 

 

Eksport/import

Eksport/importfunksjonen i WisSkole støtter nå en rekke nye felt, for eksempel alle frifelt, avgiverskole og merknadsfelt på elev og foresatte. Merk at merknadsfeltene ikke blir med som standard i eksporten. Bakgrunnen for det er at en del skoler legger inn intern informasjon i disse feltene som ikke skal overføres til andre. For å få med merknadene må man altså klikke knappen "Tilpasse innhold i tabellen" og dra aktuelle felt inn i tabellen.

>> Les mer om import i Wis Skole

 

Ellers er det rettet en rekke småfeil.

>> Les mer om siste versjon