Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 28h er lagt ut

Endret: 29.06.2009  

Ny versjon med diverse feilfiks samt tilrettelegging av eksport til PAS ifm. pilotering nasjonale prøver


 

Det er først og fremst rettet en rekke feil som kom i versjon 28e - 28g. Det gjelder spesielt feil ved lagring av karaktermerknader, feil ved pil opp/ned i karakterføringen og feil i import/eksportrutinen.

En rekke skoler er trekt ut til å gjennomføre pilotering av nasjonale prøver i vår. De av skolene som bruker Wis skole vil dermed ha behov for å kunne overføre prøvegrupper til PAS. Siden det skal benyttes andre koder og utvalg enn standard måtte vi gjøre tilpasninger i Wis Skole for dette. Vi har nå lagt om eksamensmodulen i programmet slik at den kan benyttes til alle overføringer av prøvegrupper til PAS. Brukerveiledning finner du her:
http://www.wis.no/999/149/163-13107.html
Følg retningslinjene som ligger under "Hvordan lager vi fil til nasjonale prøver".

 

 

 

 

 

Vi kommer om få dager med ny oppdatering som inneholder følgende:
- vitnemålsprotokoll for 2008-09
- oppdaterte fag og fagkoder for voksenopplæringsskoler

 

 

Vitnemålet for 2008-09 vil komme i månedsskiftet mai/juni.

Ellers jobber vi med funksjonalitet for integrasjon mot læringsplattformer (Fronter og Its learning) og FEIDE. Vi har ambisjoner om at dette skal komme før skoleåret 2008-09 er ferdig.

 

>> Les mer om siste versjon