Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 28i er lagt ut

Endret: 29.06.2009  

Ny versjon med diverse feilfiks samt vitnemålsprotokoll


Den viktiste nyheten er kanskje at vitnemålsprotokollen for skoleåret 2008-2009 er klargjort. Ellers er det rettet enkelte feil i programmet, for eksempel feil i kopiering av karakterer mellom terminer og feil i klasseliste. Gå på vår nettside for detaljert liste over nyheter i siste versjon.

Vi kommer snart med ny oppdatering som inneholder følgende:
- oppdaterte fag og fagkoder for voksenopplæringsskoler
- vitnemålet for 2008-09 både for voksenopplæringen og vanlige grunnskoler

Det er ennå ikke klart hva som skal gjøres i forbindelse med fravær i årets vitnemål. Vi vet ikke om det i hele tatt blir anledning til å ta med fravær i denne omgang, og hvilket omfang fravær eventuelt vil ha på vitnemålet. Saken behandles for tiden politisk og juridisk i KD. Dette til orientering. Vi henviser ellers til det som står i retningslinjene for føring av vitnemål:
http://udir.no/Brev/_eksamen/Foring-av-vitnemal-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet

 

>> les mer om siste versjon