Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 29 er lagt ut

Endret: 29.06.2009  

Ny versjon med fag/vitnemål for voksenopplæringen og diverse feilfiks og omlegginger


Vi har nå lagt ut versjon 29 av Wis Skole datert 17.06.2009.

 

De viktigste nyhetene gjelder voksenopplæringsskoler, der vi nå har fått på plass:
- oppdaterte fag og fagkoder
- vitnemålet for 2008-09

 

For grunnskoler er det gjordt følgende endringer:
- koder for vitnemålsmerknader som kreves på datafilen til inntakskontoret
- rettet skrivefeil i nynorske vitnemål
- begge norskkarakterene kommer med på vinemålsprotokollen
- endret til spesifikk fagbetegnelse for kristendom på vitnemålsprotokoll hos privatskoler

 

Av ny funksjonalitet kan vi nevne at vi har fått på plass en rapport med mulighet for å skrive ut bilder av elevene, og at vi har lagt inn automatisk lukking av Wis Skole ved en halvtimes inaktivitet. En deltaljer liste over endringer/nyheter i siste versjon finner du på vår nettside:
http://www.wis.no/999/149/1539-3591.html

 

Føring av fravær ble ikke avklart hos departementet, og kom derfor ikke med på årets vitnemål.

 

Vi henviser ellers til det som står i retningslinjene for føring av vitnemål:
http://udir.no/Brev/_eksamen/Foring-av-vitnemal-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet