Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 26e av NAVI

Endret: 13.11.2009  

Vi har i dag 13.11.09 lagt ut versjon 26e av Navi.


Det er gjort noen endringer og korrigeringer i forhold til rapportering til sentralbasen:

  • Elevens uketimetall blir nå med til sentralbasen dersom det er forskjellig fra 0
  • Det er lagt inn to nye valg i langkursets kurslengde (høst og vår)
  • Det er lagt inn mange nye kontroller, og de skal nå samsvare med det kontrolleres i sentralbasen
  • Det er laget en spesiell eksport til sentralbasen som tar med skoleårene 2007-08, 2008-09 og 2009-10

Noen viktige punkt:

1. Skoler som har halvårskurs
Skoler med halvårskurs som skal knyttes til våren må inn å justere feltet kurslengde.

2. Deltidselever
Dersom skolen har deltidselever, bør de sjekke opp at det er haket av for dette på eleven og at gjennomsnittlig antall timer pr. uke er lagt inn.

3. Eksport til sentralbasen


Det har kommet mange nye kontroller i Navi, slik at skolene skal få melding om feil før de laster opp fil til sentralbasen. Dette vil spare skolen for arbeid og dataene vil få bedre kvalitet. Det eksporteres denne gangen data fra tre skoleår, og det kan ta en del tid å kjøre kontroll og eksport.

Siden sentralbasen nå har bedt om ekstra innsamling av tre skoleår, vil dere kanskje få en del meldinger om feil som dere må rette. Håper dere ser positivt på dette ved at data blir mer korrekte i Navi og i sentralbasen.

 


>> Komplett liste over forbedringer i siste versjon