Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Brukerseminar i WisWeb kvalitet

Endret: 14.01.2010  

Brukerseminar med fokus på utveksling av erfaringer/beste praksis.


Nå kan du melde deg på brukerseminar  i WisWeb kvalitet.

Seminaret er den 18.februar 2010 kl. 10.00 - 16.00 på Rønningen folkehøgskole i Oslo

  • Målgruppe: Seminaret henvender seg til: rektor, verneombud, kjøkkenleder og internatleder
  • Kursledelse:Leon Haugsbø og Dag Waade
  • Deltakere: Maks deltakerantall er 30.
  • Pris: 500,- kr pr. skole.
  • Påmeldingsfrist 10. februar 2010. Du kan sende oss en påmelding på vårt kontaktskjema

Kurset er delt i to. Om formiddagen vil vi ha fokus på lovverket (Internkontroll forskriften), intern organisering, godkjennelse, oppbygging, eierskap etc.Samt utveksling av beste praksis.

"Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.
Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring".

 

Etter Lunch vil det være fokus på praktisk arbeid i WisWeb.
WisWeb Kvalitet er en samling av flere moduler, som oppfyller alle krav til et kvalitetssikringssystem.
Oversikt over lovverk, prosedyrer og skjema, med dynamiske koblinger.
WisWeb Kvalitet har et avansert avviks meldesystem, som gjør det mulig å rapportere feil og mangler, så kvaliteten kan forbedres kontinuerlig.
Vi gjennomgår aktuelle modulers oppbygning og muligheter, man kan selv arbeide med egen løsning. Vi anbefaler å ta med bærbar pc.

 

Reise/kontakt info:
Rønningen folkehøgskole > Se kart
Rønna
Myrerskogveien 54
N-0495 Oslo

Telefon: +47 21 02 36 00
Telefaks: +47 21 02 36 01

Reise:
Fra Gardermoen: Flybuss til Storo, deretter buss 56 til Rønningen
Fra Oslo Sentralstasjon: T-bane til Storo, buss 56 til Rønningen.