Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Itas amb AS har valgt WisWeb kvalitet

Endret: 22.12.2009  

Itas amb AS er en arbeidsmarkedsbedrift, etablert i 1966 med en fast stab på ca. 30 og med 275 deltakere i attføringstiltak.


Itas amb AS har valgt å bruke WisWeb kvalitet for å holde orden på lover, prosedyrer og personaleinfo. Hensikten er å bruke WisWeb kvalitet i arbeidet med EQUASS sertifisering. 

Systemet er et standard WisWeb kvalitet system, men leveres med innhold tilpasset attførings og tiltaksbedrifter.

Vi ønsker ITAS AS  til lykke med systemet

 

Om ITAS AS

Itas amb AS er en arbeidsmarkedsbedrift, etablert i 1966 med en fast stab på ca. 30 og med 275 deltakere i attføringstiltak. Formålet med virksomheten er avklaring, kvalifisering, tilrettelegging og formidling til ordinært arbeidsliv.
Bedriften er tiltaksarrangør av Avklaring, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA), Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA), Varig tilrettlagt arbeid (VTA), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og APS for fremmedsspråklige hvor det er hovedvekt på norskopplæring, samt Arbeid med bistand (AB). I tillegg  arrangeres tiltak rettet spesielt mot deltakere med tyngre psykiske lidelser - Jobbmestrende Oppfølging (JMO). 

Les mer på ITAS hjemmeside: www.itasamb.no