Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Åspro har valgt WisWeb kvalitet

Endret: 21.01.2010  

Bedriften skal EQUASS sertifiseres og har valgt WisWeb kvalitet til å holde orden på lover og rutiner.


Åspro benytter også Wis Tiltak, så derfor er det gledelig at de har valgt en løsning til fra oss.

Vi tror at man ved å ha et godt kvalitetssystem og en sikker saksbehandling oppfyller mange krav i EQUASS sertifikatet.

Vi ønsker Åspro til lykke med systemet

 

Om Åspro AS

Åspro AS er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling. NAV er en av våre største kunder og oppdragsgiver. Målgruppen er personer under yrkesrettet attføring som er utenfor arbeidslivet, og som nå er i forskjellige faser av sitt løp, for å komme tilbake i ordinært arbeid.

Bedriften har produksjon innen flere fagområder. Dette gir mange muligheter for arbeidsutprøving, arbeidstrening og yrkeskvalifisering. Deltageren får prøvd ut sin arbeidsevne gjennom å arbeide i den ordinære produksjonen. Tilbudene er individtilpasset og vi tar hensyn til den enkeltes ståsted. I tillegg kartlegger vi ressurser, interesser og muligheter, og fokuserer på motivasjon og mestring.

Målet er å bidra til en handlingsplan for den enkelte. Handlingsplanen skal inneholde realistiske mål og hensiktsmessige tiltak for å nå målet.

 

Les mer på hjemmesiden www.aaspro.no