Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 30d er lagt ut

Endret: 06.04.2010  

Ny versjon med forbedret testeksport til xml/Feide, feilrettinger og små forbedringer


Vi har nå lagt ut versjon 30d av Wis Skole datert 02.02.2010.

 

Eksport til PAS
Alle skoler som skal ha eksamen til våren må legge inn elever og eksamensgrupper i PAS. Frist for dette er 1.mars. Som tidligere kan man legge inn prøvegruppene i Wis skole, eksportere de til fil og overføre de til PAS. Pga en feil i eksporten har filen som ble generert i Wis skole vært blank. Dette er nå rettet opp. Alle som skal eksportere grupper fra Wis skole må oppgradere sitt program til versjon 30d.
- hvordan eksportere grupper til PAS: http://www.wis.no/999/149/163-34976.html
- support på PAS: http://www.wis.no/999/149/202-3015.html

 

Integerasjon med FEIDE
Mange spør oss om Wis skole er/blir klargjort for bruk sammen med FEIDE. Vår visjon er at programmet skal kunne benyttes som kildesystem for elev/læreropplysninger i en Feideløsning. I en Feideløsning må man ha en database over alle brukere, og Wis Skole skal støtte filoverføring til denne databasen. Wis Skole skal støtte filformatene ABC Enterprise og IMS Enterprise. Per i dag ligger funksjonen under Program - Eksport, flippen XML. I versjon 30d har vi forbedret eksporten en del i henhold til tilbakemeldinger fra brukere.
- Les mer om status og planer i følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-45808.html

 

Dårlig ytelse i Wis Skole
En del skoler rapporterer om dårlig ytelse i Wis skole. Vi har nå funnet ut at Wis Skole fungerer svært dårlig sammen med standardoppsettet for Norman antivirus. Les mer om hvordan dette løses i følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-9237.html. Denne artikkelen gjelder spesielt antivirusløsningen til Norman, men det er godt mulig at problemet også gjelder andre antivirusløsninger. Det har vi ikke oversikt over per i dag.

 

Problemer med gamle vitnemål (fra før skoleåret 2007-2008)
En del skoler rapporterer om problemer med utskrift av vitnemål fra før 07-08 i versjoner nyere enn 28d. Vitnemålet flyter ut av sine rammer, og blir dermed ufullstendig. Problemet dukket opp etter at vi oppdaterte utviklingsverktøyet vårt i fjor vår. Vi samarbeider nå med leverandør av utviklingsverktøyet for å finne løsning på problemet. Ny versjon blir lagt ut så snart løsning foreligger. Dette gjelder ikke alle skoler, men vi har ikke funnet noen sammenheng i hvorfor det fungerer fint hos noen mens det blir feil hos andre. Imidlertid har vi en løsning man kan benytte i mellomtiden. Les følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-43244.html