Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Bygdeboksnemda

Endret: 11.12.2005  

Bygdeboknemnda i Hemne og Snillfjord arrangerer møte med deltakere fra hele landet onsdag 12. mars, 2003 på Kyrksæterøra.


Deltakere

Organisasjon

Personer

Lokalhistorisk institutt i Oslo

Kåre Andersen, Knut Sprauten

Statsarkivet i Trondheim

Eilert Bjørkvik

DIS Norge

Finn Karlsen, x

Kystmuséet

Sven Bertil Sæter

Bygdaboknemda i Hemne og Snillfjord

Jostein Selnes, Kolbjørn Aune, Jan Even Lian, x,x,x, Gerd Moe

Hemne kommune

Per Dalum (varaordfører), Egil Hoem (kultur/næringssjef)

WIS

Svein Waade, Stig Ottar Jensen

Tema

Målet for møtet er å finne dagens situasjon og se på mulige veier framover. Vi ønsker spesielt å fokusere på registrering av lokalhistoriske data på Internett. Resultatet av møtet vil bli lagt på nett og distribuert til deltakende organisasjoner.

  • Tilgjengelige slektsdata for Norge
  • Hvilke aktører finnes 
  • Hvem vedlikeholder / registrerer
  • Behov for nasjonal samordning
  • Legge en felles mal for lokalhistoriske registre i kommunene
  • Folkeaksjon/dugnad for å skaffe data og skape engasjement
  • Områder: Lokalhistorie, gårdshistorie, slekt, stedsnavn, bilder, lydfiler, generell historie
  • Presentasjon av internettløsning for Hemne/Snillfjord
  • Aktuelle prosjektmidler
  • Medvirkning i sentrale register