Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS har inngått avtale om markedsføring

Endret: 19.06.2013  

Avtalen er inngått med pregoportalen om markedsføring av Wis Tiltak og WisWeb kvalitet


Avtalen betyr at vi kan markedsføre Wis Tiltak og WisWeb kvalitet via pregoportalens nettverk. Vi ser store fordeler i dette samarbeide, det vil øke kjennskapen til Wis Tiltak og WisWeb kvalitet blant tiltaks- og attføringsbedrifter.

 

Om prego portalen 

Prego Norge fremforhandler innkjøpsavtaler til bruk for arbeidsmarkedsbedrifter organisert i ASVL, Attføringsbedriftene,

Lafy eller tilsvarende organisasjoner i Norge.

Det er ingen medlemskap, avgifter eller annen binding for å benytte avtalene. Bedriftene må selv melde fra til leverandøren hvis de ønsker å benytte Pregoavtalene.

Et samarbeid om innkjøp, salg og import på tvers av eierskap og organisasjoner, hvor lojalitet premieres med bedre priser og betingelser. 

Prego portalen drives og vedlikeholdes med økonomisk støtte fra leverandørene.

Les mer på www.prego.no

 

Om Wis Tiltak

Med saksbehandlingssystemet Wis Tiltak får du et saksbehandlingssystem som har fokus på tre ting:
1. Skjematikk i forhold til tiltaksdeltakere og NAV
2. Fraværsføring med automatiske NAV rapporter
3. Timeregistring.

Lav brukerterskel, samt gunstig pris gjør det lett å komme i gang. 

Om WisWeb kvalitet for attførings - og tiltaksbedrifter

Flere og flere bedrifter henvender seg angående kvalitetssikringssystem i forbindelse med EQUASS sertifisering.
EQUASS stiller ingen krav om system, men vi anbefaler at man samler alt på en plass. Bedriften skal definere, dokumentere og måle og dette gjøres på beste måte i WisWeb kvalitet - lett tilgjengelig - (behøver bare Internett) og eget brukernavn/passord. 

Alt er web basert med innhold tilpasset tiltak og -attføringsbedrifter.

Modul oppbygget system gjør det overskuelig å starte og ingen oppstartskostnad, pris pr. måned ut ifra antall moduler og antalle brukere.