Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 31 av Wis Skole er lagt ut

Endret: 14.06.2010  

Ny versjon med forbedret testeksport til xml/Feide, fraværsregistrering/permisjoner for vitnemålet 2010 og mange andre forbedringer/feilrettinger


Vi har nå lagt ut versjon 31 av Wis Skole datert 30.03.2010.

Det er gjort mange små og store forbedringer i denne versjonen. Vi kan bl.a. nevne:
- registrering av permisjon på elever per skoleår
- registrering av fravær på 8. og 9. årstrinn for bruk på vitnemålet (se eget punkt om vitnemål nedenfor). De nye fraværsfeltene er åpne kun for klasser i 10. årstrinn
- forbedret eksport til Feide/ItsLearning. Se versjonsloggen for detaljer
- masseregistrering: registrere samme informasjon på mange elever (for eksempel startdato, avgiverskole og lignende)
- kopiere foresattes epostadresser inn i utklippstavlen i Windows. Disse kan limes inn i Til-feltet på en ny epostmelding..
- Overføre enkeltelever til angitt skoleår (for eksempel en elev har flyttet og kommet tilbake…)
- registrering av pårørende på elever
- informasjonen som blir skrevet inn under flippen Ekstra opplysninger på elevskjermbildet kan nå skrives ut i rapporten Elevdata
- litt mer feilsikker foresattregistrering. Se egen kommentar nedenfor
- utskriften Foresatte og Gruppetabell tar hensyn til foresattegrupper

 

>> les mer om siste versjon her

>> les infobrev sendt ut i forbindelse med ny versjon