Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 26h av NAVI

Endret: 21.05.2010  

Vi har i dag 16.04.10 lagt ut versjon 26h av Navi.


Da er versjon 26h av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

 

Vi har rettet en feil i eksport av elever per 1.4. som gjorde at elevene ikke ble med i rapporten selv om man har krysset av for at de skulle være med. Har også forbedret datakontrollen i forbindelse med eksporten av data. Alle skoler må oppgradere sitt program til siste versjon for å rapportere elevene til sentralbasen.

 

Det er mange forbedringer i programmet som er påbegynt, men som vi har valgt å vente med å publisere før i versjon 27 som kommer i løpet av våren.

 

Lykke til med videre arbeide!