Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

WIS deltar på infomøte i Horten

Endret: 08.05.2010  

WIS er invitert til infomøte om Wis Tiltak og WisWeb på BLF Vestfold Buskerud sitt møte i Horten den 26. mai 2010.


Møtet er et samarbeide med Pregoportalen (v/Frank Lehmann).

Flere og flere bedrifter henvender seg angående saksbehandlings- og personalsystemet Wis Tiltak og kvalitetssikringssystemet WisWeb kvalitet i forbindelse med EQUASS sertifisering.

På møtet blir det en gjennomgang av oppbygning og muligheter i begge systemer.

Wis Tiltak

Med saksbehandlingssystemet Wis Tiltak får du et saksbehandlingssystem som har hovedfokus på tre områder:

 1. Skjematikk i forhold til tiltaksdeltakere og NAV
 2. Fraværsføring med automatiske NAV rapporter
 3. Timeregistring.

Lav brukerterskel og gunstig pris gjør det lett å komme i gang med systemet.
Wis Tiltak kan lastes ned fra våre nettsider og prøves i 2 måneder. Velg nedlasting i venstremenyen.

WisWeb kvalitet

I forbindelse med EQUASS sertifisering  skal bedriftene definere, dokumentere og måle. WisWeb kvalitet er skreddersydd til dette formål. Systemet er også alltid tilgjengelig - behøver bare Internett og eget brukernavn/passord. 

WisWeb Kvalitet omfatter moduler for:

 • Styrende dokument (lover, forskrifter, regler)
 • Kvalitetsmål (virksomhetens kvalitetsmål) 
 • Prosedyre (retningslinjer for utførelsen av arbeidet)
 • Avviksmelding (Enkelt meldeskjema for brukere)
 • Avvik (Behandling og klassifisering av avvik, med tiltak og oppgaver)
 • Skjema (skjemaregister i forbindelse med kvalitetssystemet)
 • Rapporter (alle aktuelle rapporter over avvik, hvilke prosedyrer har flest avvik, typer, utstyr, etc.
 • Sjekkliste, en systematisk HMS-kartlegging av arbeidsplassen. 
 • Info (artikkel/arkivsystem med en tekstbehandler, velegnet til kvalitets håndbøker)
 • Utstyr (register med oversikt over alt utstyr - oppdelt i typer og tema).
 • Versjonsstyring, lesekrav med kvittering for viktige prosedyrer, opplæring

Måling av resultat

I forbindelse med EQUASS blir det spurt om resultater. WisWeb har eget system for balansert målstyring (BMS) hvor du kan:

 • planlegge tiltak for å nå mål
 • utføre tiltakene
 • kontrollere resultatet ved å måle
 • iverksette korrigerende tiltak

WisWeb er et webbasert system med innhold tilpasset tiltaks- og attføringsbedrifter.
Moduloppbygget system gjør det lett å komme igang. Det er ingen oppstartskostnad, og systemet prises pr. måned basert på antall moduler og antall brukere.