Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 27 av NAVI

Endret: 08.09.2010  

Vi har i dag 21.05.10 lagt ut versjon 27 av Navi.


Da er versjon 27 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Det er to sentrale nyheter i versjon 27:

Ny modul: SMS

Det er nå laget mulighet til å sende SMS direkte fra Navi. Det betyr at når programmet er satt opp, så kan man sende sms til alle typer kontakter i Navi (søkere, elever, kortkurselever, personale osv.). Man kan bestemme hvilken mobil som settes som avsender, med mulighet for styring per bruker. 

Det er sendt ut egen epost med detaljert informasjon om SMS-modulen samt skolens autentiseringskode.

Studiebevis

Forbedret utskrift av studiebevis:

  • endret standard mal for studiebevis
  • mulighet for å få med bilde i utskriften. Det betinger at programmet er satt opp for å vise bilder på elever (med standard bildemappe/type under Hovedkurs), og man må fastsette bildestørrelse/plassering under Oppsett - Etikett, flippen Skolebevis 
  • forbedret redigering av studiebevis under SystemAdm - Dokumentmal. Når man oppretter nytt studiebevis vil malen vises i riktig størrelse.

Her finner du detaljer om hva som er gjort i versjon 27