Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Ny versjon av Wis skole

Endret: 16.06.2010  

Vi har nå lagt ut versjon 32b av Wis Skole datert 09.06.2010.


Utdanningsdirektoratet kom med endringer i retningslinjene for føring av vitnemål etter at vi la ut versjon 32 i slutten av mai. Dermed kommer vi nå med en oppdatering som tar hensyn til endringene som er gjort. Dette omfatter:

  • karakteren F for Fritatt skal benyttes som eksamenskarakter når eleven har fått innvilget fritak fra eksamen
  • karakteren IM for Ikke møtt skal benyttes som eksamenskarakter når eleven ikke har møtt til eksamen, uansett årsak

 

Husk å føre de riktige fagmerknader når disse karakterene brukes.

 

Ellers har vi gjort følgende forbedringer/feilrettinger i denne versjonen:

  • rettet feil som gjorde at fraværet ikke kom med på vitnemålet når det var ført vedlegg til vitnemålet
  • fikset nynorskfeil i karakterutskriften
  • fikset riktig encoding i eksport av xml-filer
  • oppdatert eksport til inntakskontoret til siste versjon av grensesnittet
  • mulighet til å velge om kontaktlærer skal være med i vitnemålsutskriften (gjelder spesielt voksenopplæringsskoler)

Se detaljert informasjon om siste versjon

Se også siste nyhetsbrev