Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Wis skole versjon 33d er lagt ut for nedlasting

Endret: 10.06.2011  

Versjon 33d av Wis Skole ble lagt ut fredag 17.12.2010.


Versjon 33c 
Noen skoler er med i forsøksordning med nytt fag: Arbeidslivsfag. Vi har nå lagt til dette faget for føring av karakterer, og tatt det med i utskrift av karakterprotokoll og karakterutskrift.

Presisering av fravær i Wis skole
I Wis skole føres fraværet som skal på vitnemålet. Fraværet føres i dager og timer per termin (høst/vår).

I feltet "Fratrekk" føres antall dager som skal kunne trekkes fra på vitnemålet. Antall dager man kan føre som fratrekk, er begrenset opp til 10 dager, og det er (mer eller mindre) konkrete regler man må forholde seg til. Vi anbefaler skolene å lese forskrift til Opplæringslova §3-41 samt Opplæringslova § 2-11. Vi er ingen eksperter på juss og må henvise til juridisk avdeling hos fylket ved spørsmål angående tolkning av regelverket. Merk at feltet "Fratrekk" gjelder hele skoleåret.

Ellers er det gjort en del feilfiks og små forbedringer i Wis Skole.
>> les detaljer for hva som er nytt her


Versjon 33d

I versjon 33c av Wis Skole laget vi mulighet til at elev kan underskrive karakterutskriften (avkrysningsvalg ved uskrift). I den forbindelse snek det seg med en skrivefeil for skoler som har målform bokmål. Det står "Underskrift foresette" i stedet for "Underskrift foresatte". Dette er nå endret, og ny versjon er lagt ut.

K-Reg for Windows 7

Vi oppdaget tidligere i uka en feil i K-reg for brukere av Windows 7. I en del tilfeller blir ikke karktermerknaden vist på riktig måte nederst i programmet. Vi har nå fikset feilen og lagt ut en oppdatering. Merk at dette gjelder KUN K-reg, og berører bare brukere av Windows 7. De aller fleste brukerne trenger altså ikke å oppdatere K-reg.

Oppdatering av K-reg:

 • hos bruker som er berørt (dvs. brukere av K-reg som allerede har begynt å føre karakterer, og har problemer med å se/skrive karaktermerknad):
  * gå på http://www.wis.no/skole, velg Nedlasting i menyen til venstre
  * klikk Wis skole K-reg 4 og klikk Last ned
  * kjør installasjonsfilen, velg Endre i skjermbilde for å velge katalog, velg plassering av k-reg (for eksempel en minnepenn), klikk Installer
 • sentralt (slik at riktig versjon blir kopiert ut til brukerne ved neste karakteroppgjør, dette bør gjøres av alle skoler som bruker K-reg):
  * gå på http://www.wis.no/skole, velg Nedlasting i menyen til venstre
  * klikk Wis skole K-reg 4 og klikk Last ned
  * kjør installasjonsfilen, installasjonsprogrammet foreslår mappen hvor Wis Skole er installert, sjekk at dette er riktig. Klikk Installer.