Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Troll-Tinn AS har valgt WisWeb kvalitet

Endret: 27.01.2011  

Troll-Tinn AS har besluttet at de vil bruke WisWeb kvalitet i sitt arbeide med revisjon og sertifisering


I samtale med personalsjef og leder for attføring Rune Ramstad påpeker han fordelene ved å få samlet alt lovverk og prosedyrer på Internett. Derved er de lett tilgjengelig og enkle å slå opp i. Noen skal bare ha leseadgang, mens en liten gruppe ved bedriften holder innholdet oppdatert.

Innholdet kan vises overalt i alle nettlesere, samt på Ipad/Galaxy Tab, Iphone og android telefoner.

Det er viktig at innholdet på Internett holdes oppdatert, og at man kan skrive ut alt innhold til en perm (f.eks stoffkartotek). Dette er en stor fordel ved revisjoner hvor man kan skrive ut temabaserte oversikter.

 

Bedriften skal også bruke avvikshåndteringen i WisWeb, noe som gir god dokumentasjon og informative rapporter.

Samtidig er Rune Ramstad meget tilfreds med den hjelp og rådgivning som WIS gir.

Vi ønsker bedriften lykke til med løsningen.

 

Om bedriften

Troll-Tinn AS er et tinnstøperi med nærmere 40 års historie. Bedriften er lokalisert i moderne lokaler på Åndalsnes, og all produksjon foregår her. Helt siden starten er det vektlagt å videreføre en håndverksmessig tradisjon med røtter i tidligere tiders støpeteknikker.

Les mer på bedriftens hjemmeside