Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Startsiden

Søk

Om nettstedet

Nyhetsarkiv

KundeWeb

Om virksomheten

Ansatte

Blogg

Kompetanse

Prosjekter

Sikkerhet

Vår styrke

Wis i media

Sponsor

Om selskapet

Organisering

Historikk

Kontorer

Reise til WIS

Ta kontakt

Jobbe i WIS

Partnere

Den andre siden ..

Versjon 34a av Wis Skole

Endret: 21.06.2011  

Det har blitt avdekket noen feil i versjon 34 og derfor legger vi nå ut en korreksjon


Følgende er rettet:

  • feil i installasjonsprogram gjorde at nye systemtabeller ble kopiert inn i feil mappe i noen tilfeller. Dette påvriket funksjoner i programmet som er avhengige av oppdaterte systemtabeller. 
    For eksempel ga vitnemålet feilmelding, og feilen gjorde at det sto feil skolenavn nederst i vitnemålet. Feilen er nå fikset. 
    Dette gjelder de skoler som har datamappen til Wis Skole plassert i annen mappe enn programmappen til Wis Skole.
  • i versjon 34 har vi oppgradert til siste versjon av databasemotoren Advantage. Dette gjorde at kommuner som bruker Advantage Database server ikke fikk startet programmet etter oppgradering. 
    Vi har derfor nedgradert til forrige versjon av databasemotoren, og skal vurdere dette på nytt etter vitnemålstiden er over
  • rettet feil i oppretting/oppdatering av snarvei til Wis skole
  • noen skoler opplevd at vitnemålsutskriften har fungert seint. Vi har nå gjort noen utbedringer som skal gjøre rapporten raskere.

Vi får mange henvendelser vedr føring av årets vitnemål. Anbefaler å lese følgende artikkel: www.wis.no/999/149/185-47391.html

Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

 

Les også om versjon 34