Navi

WisWeb Navi

Det arbeides med en omlegging av Navi fra Windows til Web. Planen er at den nye løsningen skal tas i bruk hos skolene i løpet av høsten 2014.

Cloud Computing

Om prosjektet

Det arbeides med utvikling av et nytt administrativt system for alle 78 folkehøgskoler i Norge. Det nye systemet vil bli webbasert og være fremtidsrettet i forhold til skolenes behov. Det gamle Windowsbaserte systemet vil fases ut.

Det nye systemet vil tas i bruk før skoleåret 2015-16.
>> Brukerstøtte for WisWeb2

Nedenfor ser du aktiviteter i prosjektet.


24.08.2015: WisWeb Navi, 24. august 2015

Da har de fleste skolene kommet i gang med skoleåret. Vi er glade for å melde at vi nå åpner fraværsføring - også med mobil.

>> WisWeb Navi, 24. august 2015


15.08.2015: WisWeb Navi, 15. august 2015

Det nærmer seg skolestart og de fleste skolene er godt i gang med WisWeb Navi. Her får du status og informasjon pr. 15.08.2015.

>> WisWeb Navi, 15. august 2015


10.06.2015: WisWeb Navi, 10. juni 2015

Etter en del utfordringer er nå de første skolene i gang på WisWeb Navi. Vi prøver å få i gang så mange som mulig før sommeren.

>> WisWeb Navi, 10. juni 2015


15.04.2015: WisWeb Navi, 15. april 2015

Vi er 10 ordinære arbeidsdager etter lanseringsdato og har enda ikke tatt steget med å sette i gang noen skoler på ny løsning. Her er siste oppdatering.

>> WisWeb Navi, 15. april 2015


23.03.2015: WisWeb Navi, 23. mars 2015

Vi har jobbet mot en lansering 23. mars og går nå i gang med overføring av data og forsiktig oppstart av nytt system for de første skolene.

>> WisWeb Navi, 23. mars 2015


13.02.2015: WisWeb Navi, februar 2015

Her gir vi informasjon om status for utviklingen og har sendt ut spørreskjema til skolene med punkt vi må avklare før skolene går over til ny løsning.

>> WisWeb Navi, februar 2015


12.12.2014: Status desember 2014

Det nærmer seg lansering av WisWeb Navi og her forteller vi om status pr. desember 2014.

>> Status desember 2014


11.11.2014: WisWeb Navi Samarbeid

Dette er en oversikt over moduler som er med i Navi Samarbeidsløsning for folkehøgskolene.

>> WisWeb Navi Samarbeid


24.10.2014: Overføre data til WisWeb Navi

Nå ønsker vi at alle skoler prøver å kjøre overføring av data fra Navi til WisWeb Navi. Det er enda en del som ikke er på plass i WisWeb Navi, men vi nærmer oss stadig. Denne runden med import er viktig for å se at alt kommer på riktig sted.

>> Overføre data til WisWeb Navi


29.09.2014: WisWeb Navi moduler

Her finner du en oversikt over de modulene som ligger i WisWeb Navi (tidl. Navi Web).

>> WisWeb Navi moduler


24.09.2014: Testing av Navi Web (WisWeb)

Da ønsker vi å slippe skolene inn i Navi Web for å teste. Både test av en felles demoløsning og import av skolens egne data. Vi ønsker også å ta i bruk navnet WisWeb på løsningen.

>> Testing av Navi Web (WisWeb)


12.09.2014: Navi Samarbeidsløsning

Folkehøgskolekontorene, styringsgruppen og WIS spør skolene om interessen for å bygge en samarbeidsløsning inn i Navi Web. Det er satt en frist på tilbakemelding til 15.10.2014.

>> Navi Web Samarbeidsløsning


20.08.2014: Kurs i Navi Web, endelig påmelding

Da ber vi om endelig påmelding til høstens kurs i Navi Web.

>> Kurs på Navi Web, endelig påmelding


20.08.2014: Status og info pr. august 2014

Her finner du litt informasjon og en video som viser bruk av WisWeb og Navi Web.

>> Status WisWeb og Navi Web, august 2014


11.06.2014: Kurs på Navi Web, info og foreløpig påmelding

Det er lagt en plan for kurs i Navi Web til høsten. Her finner du informasjon og foreløpig påmelding.

>> Kurs på Navi Web, info og påmelding


03.06.2014: Presentasjon for skoler på møte på Namdals fhs

Det ble 03.06.2014 holdt en dags presentasjon av Navi Web på Namdals fhs for 6 skoler. WIS fikk positive tilbakemeldinger både på utseende og funksjonalitet i det nye systemet. I tillegg fikk vi inn en del viktige innspill for videre prosess.

>> Møte på Namdals fhs 03.06.2014


27.05.2014: Presentasjon for skoler på Nord-vestlandet

Det ble 27.05.2014 holdt en dags presentasjon av Navi Web på Sunnmøre fhn for 6 skoler på Nord-vestlandet. WIS fikk positive tilbakemeldinger både på utseende og funksjonalitet i det nye systemet. I tillegg fikk vi inn en del viktige innspill for videre prosess.

>> Møte på Sunnmøre 27.05.2014


24.04.2014: Presentasjon for skoler i Mjøsregionen

Det ble 24.04.2014 holdt en dags presentasjon av Navi Web på Viken fhs for 9 skoler i Mjøsregionen. Tilbakemeldingene fra møtet var veldig positive både til funksjonene i nye Navi Web og til utseendet. Dette var et viktig møte for WIS, og tilbakemeldingene ga oss tro på at vi er på rett vei.

>> Møte på Viken 24.04.2014


07.04.2014: Informasjon til skolene

Det er laget et dokument med informasjon om status for Navi Web ved utgangen av første kvartal 2014.

>> Informasjon mars 2014 


14.01.2014: Info på rektormøtet

WIS ga på rektormøtet i Bergen en status fra arbeidet med Navi Web. I tillegg var det informasjon om et prosjekt som kjøres sammen med folkehøgskolekontorene. Det handler om en samarbeidsløsning som er tenkt bygget inn i Navi Web og som vil forenkle kommunikasjonen mellom elever, lærere, mellom skoler og inn til folkehøgskolekontorene. Det vil gå ut egen informasjon om dette til skolene.

Presentasjonen ble holdt av Svein Waade fra WIS og Sindre Vinje fra folkehøgskolekontorene.

>> Presentasjon som ble holdt på rektormøtet


25. - 26.09.2013: Informasjon på Brukermøtet 2013

Nesten halve brukermøtet var viet Navi Web. Der ga vi en presentasjon av løsningen, og alle deltok i arbeidsgrupper for å komme med innspill til løsningen.


20.08.2013: Vi åpner system for tilbakemeldinger fra skolene

Det er nå viktig at skolene kommer med innspill til funksjoner de ønsker i Navi Web. I utgangspunktet skal vi inn med det som ligger i gamle Navi, så fokuserer vi på funksjoner ut over det.

Løsningen ligger på wisweb.uservoice.com

Du har 10 stemmer og kan stemme på andres forslag eller legge inn dine egne forslag. Du kan også kommentere på det som andre foreslår.


02.08.2013: Status for arbeidet med Navi Web, sommer 2013

Vi har laget en presentasjon på under 10 minutter som forteller om arbeidet med Navi Web og viser litt hvordan plattformen for systemet begynner å fungere. Anbefaler at du ser presentasjonen i full skjerm.


14.05.2013: Utsendt resultat fra undersøkelsen

Da foreligger resultat fra undersøkelsen. Det er stor enighet om å kjøre prosjektet. Skolene har store forventninger til ny løsning. Hovedsaken er at finansieringen er på plass siden skolene deltar med en andel hver.


25.02.2013: Utsending av informasjon og spørreskjema til skolene

Det er utarbeidet et spørreskjema til skolene. Ber om at alle skoler svarer på skjemaet innen fredag 08.03.2013. Skjemaet er elektronisk og har bare noen få spørsmål.


08.01.2013: Presentasjon på rektormøtet i Trondheim